Saturday, November 3, 2007

نجسها و بدترین شغل دنیا


بدترین شغل دنیا از نظر شما چیست؟، کارگر معدن؟کارگری در سیستم جمع آوری زباله؟متصدی متوفیات و غسالخانه؟ پس کدام شغل؟(البته هر کسی با توجه به رضایت یا عدم رضایت خود از شرایط کار یا حقوق پرداختی یا محیطهای کاری این پاسخ را به گونه ای خاص خواهد داد و چه بسا در ممالکی چون مملکت ما بسیاری از صاحبین مشاغل،شغل خویش را بدترین کار دنیا بدانند!).
ولی گزارش اخیر نیوزویک شرایط کاری کارگران بخش تخلیه فضولات و لجنهای سیستم فاضلاب شهری دهلی نو را بدترین شغل عالم می داند!، و این نه به خاطر حقوق معادل فقط 2
$ دلار در روز یا مدفون بودن تا کمر در فضولات و کثافتهای انسانی و شهری است،بلکه به کاست طبقاتی بخشی از جمعیت فقیر هند اشاره دارد که در پایین ترین رده بندی انسانی و در واقع "نجس" Dalit و غیر قابل لمس دانسته می شوند و به این کار گمارده شده اند و همیشه در حاشیه زندگی هندیها قرار دارند، هزاران سال است که هیچگونه بهبودی در وضعیت انسانی و جایگاه بشری آنان داده نشده و از هر چیز کمترین آن برایشان در نظر گرفته شده است،حتی استقلال هند و روند رو به رشد دموکراتیک این جامعه نیز نتوانست برای شناسایی حقوق آنان قدمی بر دارد...
راکش
Rakesh(صاحب عکس بالا) با سرپرستی زن و سه دخترش بیش از 10 سال است که برای شرکت متصدی تخلیه فضولات از سیستم فاضلاب پایتخت 16 میلیون نفری هند با حقوقی کمتر از 100 $ در ماه کار می کند!،شرکت کارفرمای راکش در حدود 8000 نفر را برای این کار در استخدام دارد و فقط در 7 سال گذشته 1000 نفر از آنها را به سینه قبرستان سپرده است که در این میان 200 نفر بر اثر استنشاق گازهای سمی و 800 نفر بر اثر هپاتیت و سل جان سپرده اند!(بنا به ادعای کارفرما وسایل ایمنی شخصی موجود است ولی بنا به تکذیب سرکارگران و حتی مهندسین مجموعه، این وسایل در اختیار نجسها گذارده نمی شود!)....لینک خبر
پ.ن: من در نوجوانی در حدود 2 ماه در مسافرتی به هند شهرهایی چون بمبئی، دهلی نو ،اگرا و بوپال را سیاحت کرده ام و با توجه به اکثریت مدت حضورم در دهلی نو همیشه این جماعت مثلاً نجس ! و کارهای پستی که به آنها واگذار می شد برایم رقت انگیز بودند!،در هند مفهوم کاخ نشین و زاغه نشین کاملاً با یکدیگر مخلوط شده است و قابل تمیز نیست و در کنار هر محله ای هر چند آبرومند می توان ردیف کومه های آلونک نشینانی را دید که به بیگاری و خدمتکاری و تصدی کارهای بسیار پست و ناچیز خانه های اعیانی تر اطراف مشغولند،این جماعت خود نیز باور کرده اند که بیش از این برایشان مقدر نشده و هیچ امیدی به اصلاح وضعیت خود ندارند و همه را "صاحیب"! می دانند و می نامند!.
پ.ن: نبود امکانات مناسب مدیریت فاضلاب شهری و همچنین عدم تناسب این سیستم با جمعیت رو به رشد و قریب به 1 میلیارد نفری هند،تخمینی در حدود 700 میلیون جمعیت فاقد توالت مناسب را باورپذیر ساخته است!.(هنوز هم بر اساس رسمی قدیمی بسیاری از شهروندان هندی در کنار خیابان به قضای حاجت مشغول می شوند و از لحاظ میزان آبریزگاه حتی از کشور خودمان هم نابسامانتر است!!!!)

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes