Wednesday, May 6, 2009

Face Off واقعاً امکانپذیر شد!

پنج سال پیش Connie Culp در اثر شلیک گلوله یک تفنگ ساچمه پران شکاری (shotgun)همسرش به طرف صورت وی دچار سانحه شد و با توجه به عمق و شدت جراحت گلوله حفره بزرگی در صورت وی بوجود آمد, ضایعاتی از قبیل از بین رفتن کامل بینی, استخوانهای گونه, فک بالا و یک چشم عملاً آینده روشنی را بعنوان امید به یک زندگی معمولی برای وی باقی نگذاشت...
صحبت کردن,غذا خوردن و منتظر واکنش دیگران در لحظه روبرو شدن با این چهره می توانست در هر کجای دنیا به معنای پایان زندگی معمولی باشد ولی معجزه پزشکی و چیزی که شاید آن را بشود Face Off به معنای واقعی نامید در ازای یک پیوند بی نظیر و برای بار اول در دنیا,در ایالت متحده امریکا دوباره این زن را با یک صورت پیوندی از یک مرده! به زندگی واقعی بازگرداند...لینک خبر
پ.ن:عکسهایی از این زن را پیش از سانحه, بعد از آن و بعد از دریافت پیوند صورت می بینید, تصاویر اسکن شده از جمجمه پیش از سانحه و بعد از ان عمق فاجعه و توان معجزه بشری را در احیای یک زندگی نشان می دهد!.
پ.ن: این تصاویر در واقع پیشرفت درمان را تا این نقطه که پیوند کامل صورت امکانپذیر شده است به نمایش می گذارد ولی درمان این زن هنوز کامل نشده و بعد از رشد سلولهای عصبی و ماهیچه های صورت , چهره وی شکل بهتری خواهد یافت و طریقه صحبت کردن وی نیز بهبود خواهد یافت.
پ.ن: حالا باز هم موقع دیدن فیلمهای اکشن -تخیلی هالییودی به فضای فانتزی این فیلمها بخندید و آن را اعجاب آور و محیرالعقول بنامید!.blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes