Thursday, May 28, 2009

رد کلاهبرداری ساخت و سازهای دبی به خاندان آل مکتوم ختم می شود؟

زمین خوردن ,ورشکستگی ملٌی و ساقط شدن از هستی برای هیچ دیاری خوشایند نیست حتی اگر آنها رقبای جدی و تهدیدهای دائمی برای ایران باشند ولی اتفاقی که در دوبی در حال گسترده شدن است با بحرانهای اقتصادی که پیش از این درباره اش گفته ام تفاوت ماهوی دارد...
گزارش مطبوعات انگلیسی نشان می دهد که ادامه برملا شدن کلاهبرداریهای چندین میلیون دلاری در بخش مسکن به خانواده حاکمین دوبی بعنوان اصلی ترین شرکای ساخت وسازهای نوار ساحلی جمیره ختم می شود و خاندان آل مکتوم در صورت دادن معاملات صوری و بویژه عرضه اطلاعات مبهم و غیرشفاف در مورد پروژه های دانه درشت! برج سازی یک طرف ماجرا هستند!.
در مورد پروژه برجهای عاج 1و2 و آبنوس شکایتی مبتنی بر نمایش صوری سه پروژه نیمه ساز جعلی به جای آنچه واقعاً در جریان است و سه گودال گود برداری شده نیز بیشتر نیست,بر علیه یکی از وابستگان نزدیک آل مکتوم و آژانس املاک مربوطه مطرح شده است. 500 خریدار این سه برج با ملیتهایی از کشورهای مختلف از شرکت الفجر مجری پروژه, Dynasty Zarooniعامل بازاریابی و شیخ مکتوم بن هاشر المکتوم پسرخوانده شیخ رشید به اتهام عقد قراردادی به ارزش 428 میلیون پوند بریتانیا در مورد املاک ساخته نشده ای با تصاویر سه برج نیمه ساز که 6 طبقه از آنها ساخته شده,به دادگاه صالحه دوبی شکایت برده اند!.
پ.ن: حباب دوبی به ترکیدن بیش از پیش نزدیک می شود و اثبات می کند به صرف استفاده از مشاورین رنگ و وارنگ اروپایی و تزریق دلارهای بی زبان ایرانی و هندی نمی توان تا ابد یکه سواری کرد و هر که کلاه کج نهاد سروری نمی داند!!.
پ.ن: شباهت عملکرد اماراتیها با آنچه در پروژه های جعلی وطنی رخ داده, تردیدهایی از ارتباطات دوسویه بین آنها را دامن می زند!.
پ.ن: اصل ماجرا در بالای پست وعکسهای برجهایی که به جای اصل ماجرا جا زده شده اند را در پایین به روایت تلگراف می بینید.
پ.ن: شق دیگر ماجرا پایان ست بازی و توپ در اختیار اماراتی ها است که بعد از 25 سال فرا رسیده است.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes