Monday, March 30, 2009

از محل کار تا منزل به روایت بارانهای گرمسیری

بارندگی بی سابقه نوروزی در هرمزگان صحنه هایی را آفریده که من در یک دهه گذشته و معمرین استان در 25 سال گذشته بی سابقه می دانند,استانی با متوسط بارندگی سالیانه 175 میلیمتر در نیم قرن اخیر ,از ابتدای هفته گذشته تا کنون بیش از نیمی از سهمیه اش را دریافت کرده است ! و تا پنج شنبه نیز این وضعیت ادامه دارد, شدت بارندگی امروز سیلابهای بسیاری در سطح جاده ها و شهرهای استان ایجاد کرده و مهمانان نوروزی را مجبور به تصمیم ناخواسته ترک پیش از 13 نوروز نموده است!.
پ.ن: وضعیت فعلی و پیش بینی 3 روز آینده بارندگی در شهرستان بندرعباس و حومه به نقل از این سایت را در ذیل خواهید دید.پ.ن: نمی دانم برای دایر کردن یک سایت اطلاع رسانی وضعیت آب و هوایی مانند آنچه در بالا می بینید چقدر سرمایه گذاری و زیرساخت مورد نیاز است ولی می دانم مهمترین و قدرتمندترین ابرکامپیوترها را به قولی سازمان هواشناسی کشور در ایران در اختیار دارد!!.
پ.ن: عکسهای دیگر مربوط به مسیر محل کار تا منزل است و صحنه هایی که در این بیابان لم یزرع مرتبه اول است که می بینم, وضعیت نفوذ پذیری کم خاک منطقه در چشم برهم زدنی سیلابها را جاری می سازد و منطقه جان می دهد برای تغییر عوارض زمین و ایجاد خطر ریزش ارتفاعات رسوبی که به وفور در آن دیده می شود.
پ.ن: این عکس آخر از ورودی مجتمع مسکونی مان در این ابر و باران مثل شمال شده است!!!.
پ.ن:عکسهای حیاط خانه هم شبیه شالیزارهای شمال شده و اطلسیهای نوکاشته در آب باران غرق شده اند!!

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes