Thursday, April 29, 2010

فیلمی برای همه آموزگارانThe Class

یک فیلم پیدا کردم که باید همه وزرای 30 سال اخیر آموزش و پرورش و همه معاونین شان را با هم جمع کرد و برایشان نمایش داد, بعد هم به صورت اجباری برای همه کسانی که آموزشهای تربیت معلم و دبیر را می گذرانند!, دست آخر در دوره های آموزش ضمن خدمت!!و هر که قرار است با نسل جدید در محیطی دربسته و در نقش آموزگار ایفای وظیفه کند!...
از سرتصادف و شاید هم خوشبختانه به زعم سه دهه ایزوله بودن مملکت مشکلات عمده دانش آموزان ایرانی از لحاظ فراوانی جمعیت به تنوع قومی مربوط می شود و آموزش و پرورش وطنی با پیچیدگیهایی از قبیل ملیتها و نژادهای متفاوت به آن صورت درگیر نیست والا معلوم نبود با این عقب ماندگی موجود چگونه از پس کار بر می آمدند!. فیلم یک ترم پاییزه تحصیلی در یکی از کلاسهای مدارس رده سنی راهنمایی یا متوسطه فرانسه و شهر پاریس را نشان می دهد, کلاس ملغمه ای است از انواع جمعیت حاضر در فرانسه امروز و به خصوص نژادهای آفریقایی تبار, مسلمان و آسیایی که با معلمهای متفاوتی سر و کار دارند و در این میان فرانسوا معلم زبان و ادبیات فرانسه کسی است که دوربین رو به او و گام به گام با مشکلاتی که وی در کنار آمدن با این رده سنی و تفاوتهای فرهنگی روبرو است, شما را با مشقتهای کار یک معلم و پویایی سیستمهای آموزشی که وظیفه اصلی خود را آموزش و پرورش و نه کلاس خصوصی و کنکور می دانند آشنا می سازد. مشکلاتی از قبیل سرکشی و عصیان ویژه این سنین, مشکلات پناهندگان و مهاجرین و تاثیرات آن بر پیشرفت آموزشی کودکان و شگردهایی که معلم جوان برای کنار آمدن با دانش آموزانش از آن بهره می گیرد, فیلم به قدری با واقعیت و تدوینی شبیه روزمره گی یک کلاس درس ساخته شده که شما گاهی آن را بایک اثر مستند اشتباه خواهید گرفت...
پ.ن: درسهایی از صبر و استقامت آموزگار واقعی و چرخه مدیریت آموزشی در فرانسه امروز مطمئناً به درد فرهنگیهای ایران نیز خواهد خورد.پ.ن: فیلم با نام اصلی Entre les mursدر زبان فرانسه به معنای محصور در بین دیوارها است ولی برای اکران در سینماهای انگلیسی زبان با عنوان کلاس نامگذاری شده است.فیلم پس از 21 سال دوباره نخل طلایی کن را برای یک فیلم فرانسوی به ارمغان آورد.پ.ن: در بخشی از فیلم خبر می رسد که مادر یکی از شاگردان چینی که محبوب همه مدرسه از لحاظ توانایی و استعداد درسی نیز است به خاطر مشکلات ویزا و پاسپورت بایستی به کشورش عودت داده شود و شورای معلمان مدرسه تصمیم به جمع آوری پول برای استخدام وکیل مهاجرت برای وی می نماید, در همین زمان یکی از معلمها نیز خبر باردار بودن را با یک بطری شامپاین به همکارانش می دهد و در هنگام نوشیدن به سلامتی کودکش آرزو می کند که برطرف شدن مشکل مادر دانش آموز چینی با سلامتی فرزند آینده اش همراه باشد...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes