Sunday, November 15, 2009

طراحی بر علیه کارهای بد بد!چند مکان را می توانید مثال بزنید که وقتی خانمها لحظه ای روی صندلی در آنجا ازفکر و خیالات معمول رها می شوند و در بحر تمرکز فرو می روند این امکان برای کیف قاپها و دزدان حرفه ای فراهم می شود تا کیف صاحب حواس پرت را به یغما برند؟؟...
اتوبوس, مترو, اتاق انتظار مطب و آزمایشگاههای تشخیص پزشکی شلوغ و پر رفت و آمد, بانک, ادارات و سازمانهای پر مراجعه و در همه این مکانها چه چیز مشترکی یافت می شود؟!, بله حق با شما است!, صندلی شی مشترک همه این مکانها است که طراحی پشتی و زیرپایی و احیاناً دسته آن در انواع دسته دار, می تواند محلی باشد که کیف خانمها به آن تکیه کرده یا از آن آویزان باشد بی آنکه تضمینی برای محافظت از آن وجود داشته باشد و در این میان شرکت دانمارکی Dan-Form طراح و سازنده مبلمان که از این نکته غافل نشده است با طرحی ساده به کمک خانمهای باحواس ! آمده تا باطرحی هوشمندانه به عوض حواس خانمها ایفای نقش نماید!.
پ.ن:مرکز تحقیقاتی بریتانیایی طراحی بر علیه ارتکاب جرم که حامی و موجد بازار برای کالاهایی از این دست است, به دنبال راهکارهایی است تا از طریق دانش طراحی از ایجاد و فرصت ارتکاب جرم بکاهد!.اگر به دنبال ادامه تحصیل در طراحی با چنین انگیزه هایی هستید حتی امکان بورسیه دکترا و دستیاری نیز در این مرکز فراهم آمده است!.
پ.ن:در کمال تعجب با بررسی لینکهای همین سایت متوجه شدم که حتی طراحی بر علیه تروریسم نیز یک فرصت کسب و کار میان رشته ای برای طراحی به وجود آورده و به عنوان مثال نیز به تحلیل طرح درب ورودی استادیوم ارسنال اشاره کرده است که با هدف جلوگیری از حملات تروریستی و دارای مقاومت برای برخورد با یک وسیله عبوری انتحاری با حداکثر سرعت 50 مایل طراحی و ساخته شده است!!!.
پ.ن: پارگراف اول این پست این شبه را پیش می آورد که همه قصد و غرض نویسنده اشاره به کم حواسی و حواس پرتی خانمها است ولی حتماً چند خط پایینتر متوجه اصل موضوع شده اید و گمانهای ناصواب از خاطر زدوده اید!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes