Friday, October 23, 2009

گفتگوی تمدنها بین آزور و اسمار


اگر داستانی سیمرغ ایرانی, هزار و یک شب خاورمیانه و فولکلور شمال آفریقا را به هم آمیزد و گفتگوی تمدنها را با آب و رنگی از جنس انیمیشن عرضه کند و در نهایت نیز خرد و کلان را راضی نگاه دارد باید بدرستی سفیر دوستی و صلح لقب گیرد و اگر قرار بود من امسال جایزه ای را برای گفتگوی تمدنها اهدا کنم این فیلم انتخاب مناسب تری بود!.
نمادهایی مانند کاشی های فیروزه ای و پر سیمرغ نشان از دیرپایی تمدن خاورمیانه و اشاره صحیح فیلمساز به پذیرفتن همه این دیدگاه ها در کنار دیگر است.استفاده از انیمیشن دو بعدی و رنگ آمیزی که از عناصر هنری آفریقایی-خاورمیانه ای وام گرفته شده در میان خیل عظیم دست ساخته های آمریکایی-ژاپنی بسیار دلنشین است. داستان فیلم فرهنگ شرق و غرب و ناسازگاری آنها ولی مبداء مشترکشان را دستمایه قرار داده و در انتها دوستی و برادری این دو را جشن می گیرد.
داستان آزور و اسمار ساخته Michel Ocelotدر سال 2006 به مضامین داستانهای پریان تعلق دارد وساخت مشترک کشورهای بلژیک,فرانسه,اسپانیا و ایتالیا است ولی عوامل ان اکثراً عرب یا افریقایی تبار هستند!.
پ.ن: عادت انیمیشن دیدن یسنا ما را نیز به وادی کودکی بازگردانده و از این رهگذر آثاری را می بینیم که چه بسا فقط برای کودک ساخته نشده است!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes