Monday, October 26, 2009

اركستر دلها The Band's Visit


با اين فيلم، مجموعاً 5 فيلم از سينماي معاصر اسرائيل را ديده ام و همگي بدون استثناء داراي تصاوير و مضامين بكر در اينسوي آبها به شما مي رفتند،همگي از پنجره اي ديگر و بسيار متفاوت با آنچه مي شناخته ام به دنيا نگاه مي كرده اند.
فيلم The Band's Visit به كارگرداني و توليد 2007 ميلادي يكي از آن شعرهاي ناب پيرامون بد فهميدن تعارض و دشمنيهاي بي جهت نژادهاي مختلف بشري است.يك گروه اركستر سازهاي كلاسيك و عربي متعلق به پليس اسكندريه از مصر به اسرائيل دعوت مي شود تا براي يك انجمن فرهنگي-عربي برنامه اجرا كند و در اين وانفسا با ندانستن زبان عبري و بعضي ملاحظات ديگر آدرس مقصد را بعد از ورود به اسرائيل به اشتباه طي مي كنند و در يكي از شهركهاي اسرائيلي مجبور به رحل اقامت و آشنايي با زني رستوران دار مي شوند كه با ديدن مستاصل بودن آنها ترتيبي مي دهد تا آنها در اين شهرك بدون هتل در خانه هاي او و چند تن از مشتريان دائم بيتوته كنند و از اين پس معلوم مي شود كه براي دو طرف فارغ از عرب بودن يا اسرائيلي بودن چيزهاي بسياري براي به اشتراك گذاردن يا از هم آموختن وجود دارد...
فيلم از جمله آثار مطرحي است كه در جشنواره كن نيز به جايزه Un Certain Regard - Jury Coup de Coeurمفتخر شده و براي نمايش هنرمندانه تنوع فرهنگي و برهنه ساختن مفهوم تعارض فارغ از جنسيت،مذهب و نژاد تلاش كرده است.
پ.ن: فيلم لحظات بسيار زيبايي دارد كه همگان فراموش خواهند كرد كه روزگاري مصر و اسرائيل دشمنان وادي بلنديهاي جولان بوده اند و نسل فعلي آنها نيازي ندارد كه از آن جنگها يا نفرتها ياد كند.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes