Friday, December 19, 2008

عبرتکده ای برای همه دیکتاتورهای جهانNazi party rally grounds


نورنبرگ محل زندگی یکی از وابستگان و در واقع یک دوست خوب دوران کودکی است که سالها است پس از ازدواج به دیدارش نرفته بودم و در همین سفر دیار ژرمنها فرصت دست داد و به دیدار خانواده پر مهرش شتافتم ,به جز این نورنبرگ به خاطر چیزهای دیگری نیز هم در تاریخ آلمان و جهان شهرت دارد!,مقر حزب نازی و محلی که دولت حزبی هیتلر از آنجا اوج گرفت و بلاخره محلی که در پایان جنگ جهانی دوم با تخریب کاملش تاوان عملکرد نازیها را یک تنه پرداخت و همینطور محل برگزاری دادگاه جنایتکاران جنگی در همان برهه...

هیتلر با توهماتی که در مورد قدرت و حکومت به سبک رومیهای باستان داشت,میدان سان و رژه و تاسیساتی شبیه به آنچه در تاریخ روم باستان و یا عمارت با شکوه کولزیوم آمده برای گردهماییهای حرب نازی سفارش داده بود!,این میدان و محوطه اطرافش را محوطه Reichsparteitagsgelände می نامند.در همان بدو ورود به نورنبرگ مرا به دیدن عبرتکده همه دیکتاتورهای جهان بردند!, جایی که به گمان من باید به دعوت دولت آلمان در برنامه بازدید همه دولتمردان جهان برای حداقل نصف روز گنجانده شود!...

در این مجموعه شما همان محوطه معروفی که هیتلر از فرازش با سوسیال ناسیونالهای حزبی سخن می گفت را به شکل عمارتی بازسازی شده پس از حمله متفقین می بینید و به یاد خواهید سپرد که چگونه هر آغاز هژمونیک پایان پذیر است!,در جوار مرکز اسناد ساختمانی شبیه به کولزیوم روم را خواهید دید که با بلندپروازی هیتلر با سقفی غیرقابل مسقف کردن در آن تاریخ ساخته شده است و قرار بود با پیشرفتهای آتی آلمان نازی به فناوری مسقف کردن آن حداقل تا 10 سال بعد دست یابند!!!,که البته مهلت آن را نیافتند و متقفین نیز بعدها هیچگاه اجازه تکمیل این بنا را ندادند و الان به صورت انباری روبازی در اختیار مشتریان قرار دارد و به اجاره داده می شود!!. در درون مرکز اسناد شما مجموعه ای از تمام اسناد,عکسها و تبلیغات دوران اوج و نزول حزب نازی را با آرانژمانی فوق العاده تاثیرگذار می بیند,به همراه سالنهای کوچک پخش فیلمهایی که از دوران متفاوت پیدایش تا سرنگونی رایش سوم را به نمایش می گذارد.

پ.ن: از موارد جالب توجه سامانه الکترونیکی و صوتی جالبی است که برای پرهیز از سر و صدا و امکان استفاده همه بازدیدکنندگان در این مرکز اسناد فراهم آمده و با گرفتن یکی از آنها به یکی از زبانهای پنجگانه زنده! و وارد کردن شماره پوستر یا تابلو مورد نظر در آن,به توضیحات کاملی در آن مورد گوش فرا خواهید دید,در این مکان شما به راهنما نیازی ندارید و در و دیوار از این طریق با شما حرف می زنند!.

پ.ن:مورد بعد این پوستر تکان دهنده در مورد دسته بندی حزب نازی از کاستهای اجتماعی است که در طی آن مراتب مختلف انسانیت از طریق نسب این علادم باید به اطلاع سایرین رسانده می شده تا کسی مرتکب خطای نزول یا عروج از مرتبه برنامه ریزی شده حزب نشود!!,این مراتب شامل هر چیزی از ازدواج و تولید مثل گرفته تا احراز مشاغل مختلف یا حتی به دنیا آمدن و حق حیات هم می شده است!!.

پ.ن: نورنبرگ را تقریباً در حین سالهای پایانی جنگ جهانی دوم از طریق بمباران هوایی نابود کرده اند و الان شما تقریباً هیچ نشانه ای از آنهمه تخریب نمی بینید!(محض اطلاع بنیادهای حفظ ارزشها و بازسازی مناطق جنگی!).

پ.ن: بسیاری از حماقتهای هیتلر و حزب نازی قبل و پس از وی هم رخ داده است!, ولی هیچگاه از خودمان نپرسیده ایم چرا دوباره رخ می دهد؟؟!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes