Thursday, February 28, 2008

برشی کوتاه از یک جنسیت

یک زن جوان در حدود 33یا34 ساله،تحصیل کرده هنر و فارغ التحصیل در رشته فیلم سازی با طبعی ماجراجو و مسافر45 کشور دنیا که در بخشی از آنها نیز اقامت داشته است، با تمرکز بر حقیقت تلخی به نام کیسه های پلاستیک بعنوان بخش آزاردهنده ای از حجم زباله های تولیدی بشر،در عرض چندین ماه به کمک دوربین و توانایی هایش در آفرینش بصری حرکت موفقی را برای برچیدن بساط توزیع رایگان کیسه پلاستیک در فروشگاههای بریتانیا به راه انداخته است!.


ربکا هاسکینگ Rebecca Hosking نمونه زنهایی است که از هیچ،همه چیز می سازند مطبوعات انگلیسی در مورد او گفته اند: "با کاری که وی در عرض فقط چند ماه برای جلب توجه اذهان عمومی برای پرداختن به معضل کیسه های کذایی انجام داد،به راحتی می تواند نخست وزیر باشد!".
پ.ن: حرکت کردن برای خانمها پایان خوشی دارد...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes