Saturday, September 4, 2010

فقط نور امید می ماند The Secret of Kells

مخاطبان قدیمی وبلاگ و دوستان نزدیک می دانند که تا چه حد فریفته فرهنگ ایرلند هستم و شنیدن نوای ساز یا آواز ایرلندی سخت در ذهن و جانم کارگر می افتد.اگر اثری پیدا شود که موسیقی را با آب و رنگی اعجاب آور و داستانی به یاد ماندنی روایت کند, دیگر دلیلی باقی نمی ماند که آن را با تحسین مضاعف یسنا و مادرش دیده باشم و در این وبلاگ از آن اسمی به میان نیاورم!.انیمیشن اروپایی The Secret of Kellsکه اثر مشترک انیماتورهای ایرلند, فرانسه و بلژیک است در سال 2009 چشمهای داوران اسکار را نیز خیره کرد ولی متاسفانه نظام توزیع و بازاریابی اکران آثار اروپایی بازنده اکرانهای میلیون دلاری هالییودی در تمامی سینماهای دنیا هستند.براندن پسر بچه کوچکی است که سلاحی جز قوه تخیل و تجسم کودکانه اش ندارد و در قرن نهم میلادی در صومعه ای در سواحل ایرلند به همراه برادران دینی و عمویش بعنوان قیم دست اندرکار ساخت باروهای بلندی است که باید صومعه Kells را از حمله وایکینگهای به زعم داستان وحشی در امان نگاه دارد.فیلم آکنده از اشارات و نمادهای پگانی Celtها و زهد کاتولیک مابانه است ودر این میان نور آگاهی و امید بایستی از دل تلاشهای یکی از قدیسان تصویرگر کتابی مقدس برای ایرلندیهای عهد باستان روشنگر آیندگان گردد. ایدان همان کسی است که عقیده دارد راه مقابله با وحشیهای سرزمینهای شمالی جنگیدن و بارو ساختن نیست بلکه باید با تکمیل کتابی باستانی حاوی نقش و نگارهایی آمیخته با نور و طبیعت ظلمت یاس را از دل انسانها دور سازد. ایدان نیروی عظیم و متحول کننده تخیل در ذهن براندن را به درستی تشخیص می دهد و با کمک وی کتاب را به اثری نجات بخش تبدیل می نماید...
پ.ن:نقاشیها و نمادهای Celtic با تقارن و رنگ رقص زیبایی را رقم زده است که مستقل از داستان زیبا و محکم اثر,برای تسلای چشمها و دلهای خسته کفایت می کند.فیلم به دنبال پایانی قهرمانانه و رسیدن دلدادگان به سبک ملودرامهای سخیف آمریکایی در پایان داستان نیست,ولی نور امید شما را تا پایان همراهی خواهد کرد...
پ.ن: موسیقی متن و ترانه های زیبایی اثر را همراهی می کند که لینک تورنت آن را برای جماعت ! اینجا می گذارم.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes