Wednesday, March 17, 2010

خرید کتاب به مثابه یکی از هفت خوان رستم


کتاب خریدن در دوره فعلی با توجه به افزایش نجومی قیمتهای آن و تجربه عدم بازگشت قیمت کالا در این دیار طی 30 سال گذشته ناخودآگاه این توهم را بوجود می آورد که شاید خرید کتاب هم به نوعی سرمایه گذاری مادی و معنوی برای آینده کودکانمان بدل شود؟!.
به طور مثال 20 سال پیش در نمایشگاه کتاب یکی از مراکز استان با حدود 10 هزارتومان بیش از 30 جلد کتاب انتشار همان سال قابل خریداری بود و امسال با خریدی در حدود 30 برابر ارزش ریالی در همان حدود کتاب قابل خریداری بوده است...
با ایده مالی فوق من هم در نمایشگاه امسال مانند خرید لباس برای چند سال بعد یسنا!, تعدادی کتاب برای چند سال بعد وی خریدم!. اولین کامیک استریپ ایرانی در مورد قصه های شاهنامه و مختص هفت خوان رستم اثر طبع شهرام اسد زاده وطراحی کامیک استریپ توسط فراز بزاز زادگان و همکارانش را که با سعی نشر زیتون سبز و شهر نقره ای روانه بازار شده است در 4 جلد با نامهای طلسم پادشاه, جادوی دیو سفید, درجستجوی آزادی و بر لبه تیغ را برای روزگاری که یسنا بتواند بخواند و بخواهم اولین تصاویر شاهنامه را با بیان مدرنتری به او معرفی کنم خریده ام...
پ.ن: با توجه به علاقه شخصی ام به کامیک استریپ از نسل تن تن و هرژه و بعدها کامیکهای ژاپنی و امریکایی می توانم بگویم که حجم طراحی شده در یک صفحه از این کامیک به داستانپردازی کمتری اختصاص یافته و بیشتر در خدمت تصویرپردازی است تا روایت داستان و از این لحاظ حجم داستان در هر مجلد با نقصان روبرو است.
پ.ن: هر شروعی نقصهای خود را دارد ولی این حرکت می تواند گام بلندی برای تولید کامیکهای ایرانی با تکیه بر داستانها و قهرمانان ایرانی باشد...
پ.ن: من دست اندکار چاپ کتاب نیستم ولی بعنوان مخاطب کتاب دوست دارم بدانم استفاده بی رویه و بیمارگونه از صحافی و جلدسازی به طریقه گالینکور چه مزیتی به لحاظ تجاری و بازگشت سرمایه برای ناشرین دارد؟؟,آیا افزایش بی رویه قیمت کتاب از این طریق ضامن سود و افزایش فروش کتاب خواهد بود؟

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes