Thursday, January 7, 2010

یک زنجانی خوش فکر دیگر

در بزرگداشت بازیافت و بازیابی مواد اولیه و محصولات بازیافتی از پسماندهای بشری همیشه با عبارت طلای کثیف روبرو می شویم ولی اینبار و در یک بازدید برنامه ریزی شده به سراغ کارخانه ای رفتیم که در واقعیت محض طلا, نقره, پلاتین و انواع فلزات رنگین و ارزشمند را از پسماندهای صنعتی بازیافت می کند!.
یک صنعتگر قدیمی در بازار طلا و نقره که سالها قبل کار را با یک بوته ذوب در بازار تهران شروع کرده بود, این کار تا آنجا دنبال کرده که الان با عزمی ملٌی از خروج سرباره های معادن و صنایع فلزی رنگین به مقصدهای خارجی جلوگیری کرده و با ورود به بحث بازیافت کاتالیستهای صنایع پتروشیمی و نفت و همچنین بردهای الکترونیکی محیط زیست این دیار را از معضلات بسیاری رهایی بخشیده است.صاحب کارخانه سالها بعد با توجه به لزوم بهره گیری از دانش روز به تحصیل دانشگاهی نیز روی آورده و محک تجربه را به زیور دانش نیز آراسته و با فراهم آوردن فرصت اشتغال برای تعدادی از همشهری هایش(رونوشت به یک همشهری دیگرش!) و مدیریت از طریق فامیل و بستگان نمونه موفق یک Family Business است!.قابلیت استحصال 500 کیلو طلا و 20 تن نقره در سال از ظرفیتهای فعلی و قابل افزایش این کارخانه در آینده است.
پ.ن:کارخانه با توجه به فرایندهای ذوب و عصاره گیری فلزی بیشتر با آلاینده های هوایی و گرد و غبارهای فلزی روبرو است که به مدد صرفه مناسبی که جمع آوری این غبارها در بر دارد و ایده مبتکرانه صاحب کارخانه به سیستم کنترل و جمع آوری در مسیر دودکشها مجهز شده است که ابتکار طراحی و ابداع آن کاملاً بومی و انجصاری است!.پ.ن: این کارخانه اولین تولیده کننده نافلز سلنیوم در ایران با عیار بالا و قابل عرضه در بازار بین المللی است که فقط از طریق بازیافت این ماده را جدا سازی,احیاء و فرآوری می نماید.سلنیوم خواص فیزیولوژیکی متنوعی را در ترکیباتش عرضه می کند و به عنوان یکی از مواد افزودنی خوراک دام و طیور و صنایع دارویی نیز مصرف دارد و در صنایع الکترونیک , رنگ و شیشه نیز مصارف قابل توجهی دارد.در عکس بالا سلنیوم فرآوری شده و خالص را در بشقاب در مقایسه با مراحل پیش فرآوری می بینید.


پ.ن:این کارخانه از معدود کارخانجاتی است که می تواند ادعای Zero Wasteرا داشته باشد زیرا تمام مواد در چرخه آن تا آخرین مقدار ممکن بازیافت می شود و به ادعای صاحبان آن تخلیه به طبیعت از طریق هوا و پساب منتفی بوده و پسماند جامد نیز برای مصارف دوباره با خوراک ورودی مصرف می گردد!.در عکس روبرو سیستم فیلتر هوایی و دودکشها و کیسه های حاوی عبار جمع اوری شده را در انبار ویژه آنها می بینید!, وقتی آلاینده به قدر طلا و نقره و سرب و سلنیوم ارزش داشته باشد این طور از فرار کردن حتی یک گرم آن جلوگیری می کنند!!.
پ.ن: به همه صاحبان صنایعی که با فلزات سنگین در پسماندهایشان روبرو هستند و امکان جداسازی آن را نمی یابند توصیه می کنم با این شرکت تماس بگیرید و در مورد امکان بازیافت آن با آنها وارد مشورت کنید, شاید شما هم چیزی در زباله هایتان دارید که بالقوه پسماند خطرناک است ولی از لحاظ دیگران بسیار هم قیمتی است!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes