Monday, July 20, 2009

ناظر صلب


فکر کنم از نتایج اصلی پا به دوران 40 سالگی گذاشتن, باید به صبر و مداقه اشاره کرد!,در این سن می شود کمی از ورطه درون آتش افتادن یا با جریانهای گردابی چرخیدن اجتناب کرد!!.
در این یک ماه اخیر که بر همه ما ایرانیها گذشت اتفاقات بسیاری افتاد,اتفاقاتی که می بایست مانند ناظر صلب در فیزیک از بیرون به آنها نگاهی بیاندازی تا کمی از حقیقتش در ذهن رسوخ کند ...
فارغ از آنچه به صورت کلان اتفاق افتاد,من و خانواده زندگی خود را در آخر دنیا ادامه می دهیم و یسنا هم به روایت نوار بالای سمت راست وبلاگ 3 سالگی را پشت سر گذارد,من هم تجربه چند دوره آموزشی و چند کار اجرایی را!!,فیلمهای زیادی دیدم و 2-3 جلد کتاب هم خواندم,به بیان دیگر زندگی ادامه دارد ولی شاید دیدگاه های ما آدمها ,شاید همه ما ایرانیها تغییرات زیادی کرده باشد,تغییراتی که شاید در آینده ای نه چندان دور و شاید هم نه چندان نزدیک همگرایی مورد انتظاری به سمت آینده ای روشن داشته باشد.
پ.ن: باید این 30 روز اخیر را بدون به روز کردن وبلاگ می گذرانیدم تا تصمیم بگیرم از نو چگونه باید آغاز کرد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes