Saturday, February 21, 2009

جشن لاک پشت سوزان

آنچه برسر پریشان آمده,نه از بی توجهی مردم است و نه از سودجویی پیمانکاران!, آنچه در این10سال اخیربه نام ساخت جاده مواصلاتی کازرون- شیراز بر منطقه حفاظت شده دشت ارژن رفته کاملاً از زیر سیبیل منابع طبیعی و محیط زیست منطقه گذشته است و اگر امروز چنین صحنه دلخراشی را می بینیم, عقبه ماجرا از بسیار پیشترولی خرد خرد بسیار از زیستگاههای طبیعی و گونه های بومی حیات وحش منطقه را تحت الشعاع قرار داده بود...
پ.ن: عکسهای لاکپشت سوزان و لاکهای تهی شده در دشت ارژن واقعه ای منحصر بفرد در جهان است!,شاید شنیده اید که درآسیای جنوب شرق و اقیانوسیه سوپ لاکپشت خریدار بسیاری دارد ولی به گمانم مصرف چندسال آنها نیز چنین تلی از لاک به جا نخواهد گذارد,بگذریم که آنها در ازای مصرف لاک پشت هم پرورش می دهند!.لینک خبر و عکس


پ.ن: جاده مذکور فقط یکی از جاده های جدید 30 سال گذشته است که برای اجرا فاقد مطالعات ارزیابی توسعه و اثرات زیست محیطی بوده است و داستان ادامه خواهد داشت, بسنده کردن به طومار دست نوشته مردم یا حرفهایی ازاین قبیل فقط آدرس عوضی دادن است.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes