Monday, September 29, 2008

دستفروشان خودكار vending machineواژه (to vend)به معناي طوافي و فروش به طريقه دوره گردي است و اگر آن را به شكل(vending machine) ديديد،مراد دستگاهاي خودكار فروشنده انواع تنقلات، سيگار، نوشيدني وامثالهم است .اين وسيله تاريخچه اي به قدمت قرن اول بعد از ميلاد و مهندس سازنده اي با نام قهرمان اسكندريه دارد كه درازاي دريافت سكه مقدارمشخصي ازآب مقدس را دراختيار مي گذارده،ولي اين اختراع براي همه گيرشدن بايستي تا اوايل دوران انقلاب صنعتي و 1880 ميلادي صبر مي كرد تا براي اولين بار در اروپا در بريتانيا-لندن براي فروش كارت پستال عرضه شود،در سال 1888 نيز در آمريكا براي فروش آدامس عرضه شد و پس از آن ايده ساخت ماشينهاي بازي خودكار از همين ماشينها وديعه گرفته شد.
عليرغم استفاده گسترده اين دستگاه در فرودگاهها و مكانهاي عمومي پر رفت و آمد در امريكا و آلمان از 1950 به بعد،بزرگترين و متفاوترين توليد كننده ،انواع عجيب و غريبي از دستگاههاي دستفروشي خودكار ژاپني ها هستند.


فروش تخم مرغ تازه،كتاب،چتر!و از همه عجيب تر وعده دارويي ماري جوانا در داروخانه هاي كاليفرنيا از انواعي است كه درهمه جا عموميت ندارد!!.لينك
پ.ن:يكي از اهداف ساخت و توزيع گسترده اين دستگاهها،جمع آوري سد معبر و عدم اتلاف نيروي انساني براي كارهاي خدماتي كم بهره است.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes